REGULAMIN XII POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Regulamin Konkursu Wiedzy Ekologicznej

1. Organizatorzy konkursu:

-Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 we Wrześni,

-Kółko przyrodniczo-ekologiczne – Gimnazjum Nr 1 we Wrześni – opiekun mgr M.Sotirov,

-Urząd Miasta i Gminy we Wrześni,

-Powiat Wrzesiński.

 

2. Zakres tematyczny konkursu:

-podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

-zależności między populacjami w biocenozach,

-struktura i funkcjonowanie ekosystemów,

-ochrona środowiska przyrodniczego,

-ochrona zasobów przyrody,

-formy ochrony przyrody,

-źródła zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza,

-wpływ człowieka na przyrodę, rozwój zrównoważony,

-gospodarka odpadami,

-choroby cywilizacyjne i nowotworowe.

 

3. Uczestnicy konkursu:

-młodzież klas I, II (lub III gimnazjalnych).

 

4. Termin realizacji:

-do 02.06.2017r. – przeprowadzenie etapu szkolnego lub innej formy konkursu, w celu wyłonienia reprezentantów szkoły do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. 

 

-06.06.2017r. (wtorek ) godzina 10. 00 – XII  Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Gimnazjum nr 1 we Wrześni, ul. Kosynierów 32  (Zespół Szkół nr 1 we Wrześni)

 

5. Przebieg eliminacji:

I. Etap szkolny – organizatorem odpowiedzialnym jest dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona.

-Eliminacje szkolne ( dowolna forma np.: test, konkurs wiedzy, praca pisemna 

lub referaty).

-Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej – w wyniku eliminacji szkolnych Komisja wyłoni dwóch reprezentantów szkoły do etapu powiatowego.

-Komisja sporządza protokół wraz z wykazem osób reprezentujących szkołę 

i przesyła do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni do dnia 02.06.2017r. 

 

II. XII  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – przeprowadzony zostanie przez zespół utworzony przez organizatorów. Organizatorem odpowiedzialnym jest Dyrektor Szkoły i mgr M.Sotirov opiekun kółka przyrodniczo-ekologicznego.

-Uczestnicy Konkursu będą odpowiadać pisemnie na pytania (test wyboru – 

ok. 45 minut).

-Trzech najlepszych uczestników zostanie nagrodzonych nagrodami książkowymi.

-W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów w teście zostanie przeprowadzona dogrywka (ustna), w taki sposób, aby wyłonić trzech zwycięzców Konkursu. Możliwe nagrody-wyróżnienia.

 

6. Punktacja testu:

-odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,

-odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak – 0 punktów.

 

 

LITERATURA

1. Podręcznik biologii dla gimnazjum (dział Ekologia i ochrona środowiska).

2. Ekologia – T.Umiński – podręcznik dla uczniów gimnazjum.

3. Dostępne słowniki ekologiczne.

4. Inne pozycje książkowe dostępne w szkole.

 

 

 

Życzymy powodzenia

    Organizatorzy

« wstecz

Newsletter