Czy warto spisać umowę pożyczki?

Artykuł

TAK. Każdy z nas pożycza komuś lub od kogoś pieniądze. Zazwyczaj są to niewielkie kwoty przekazywane z ręki do ręki bez większych formalności i większych problemów. Jeżeli jednak gdy ktoś nam bliski chce pożyczyć od nas konkretną, dużą kwotę pieniędzy, należy być ostrożnym i co najmniej potwierdzić pożyczaną kwotę na piśmie, a najlepiej spisać umowę.
Kodeks cywilny wymaga, aby umowa pożyczki, której kwota jest większa niż 500 złotych, była sporządzona na piśmie dla tak zwanych celów dowodowych. Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy dłużnik zwleka ze zwrotem długu. Mając taką umowę łatwiej można dochodzić zwrotu długu przed sądem. Choć niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności takiej umowy.
Nasze szanse na odzyskanie długu są również wówczas, gdy pożyczone pieniądze przekazaliśmy dłużnikowi przelewem z własnego konta na jego konto. W tej sytuacji mamy dowód w postaci wydruku przelewu bankowego, dobrze z zaznaczeniem w tytule przelewu, że jest to pożyczka.
Gdy dłużnik spóźnia się ze zwrotem pożyczki, możemy zażądać odsetek, nawet gdy nie było to zapisane w umowie.
Należy również wezwać na piśmie dłużnika do zwrotu długu w wyznaczonym terminie.
Jeżeli nadal dłużnik nie reaguje na nasze wezwania, pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Podstawa prawna ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585)

« wstecz