U kogo złożyć reklamację nieudanych wczasów?

Państwo M. byli na wczasach w Grecji. Na miejscu okazało się, że hotel, w którym zostali zakwaterowani, ma niższy standard, niż było to zapisane w umowie. Nie chcieli sobie jednak psuć wakacji i nie zgłosili swoich zastrzeżeń na miejscu u rezydenta. Po powrocie z wakacji postanowili mimo wszystko złożyć reklamację w biurze podróży, ale przedstawiciel biura nie chciał jej przyjąć, twierdząc, że powinni ją złożyć już w trakcie pobytu na wypoczynku.

Czy reklamacja musi być złożona podczas wypoczynku u rezydenta?

NIE. Uczestnik wczasów może złożyć reklamację bezpośrednio u rezydenta na miejscu. W takiej sytuacji rezydent powinien potwierdzić przyjęcie reklamacji i jeżeli jest ona uzasadniona, w miarę możliwości naprawić nieprawidłowości.

Złożenie reklamacji od razu u rezydenta nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem uczestnika wypoczynku. W tej sytuacji może on złożyć swoją reklamację zawierającą uwagi co do standardu i nie wykonania warunków umowy dopiero po powrocie z wakacji. Ma na to 30 dni od zakończenia imprezy.

Podstawa prawna ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz.884 ze zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz