Czy można urządzać grillowanie na balkonie?

Pan Paweł pyta, czy sąsiedzi mogą rozpalać grill węglowy na balkonie swojego mieszkania, skoro nie dość, że grill dymi, to pieczone potrawy wydzielają różne zapachy. Co ma zrobić z tą uciążliwością.

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty nie ma zakazu grillowania. Jeżeli taki zapis jest, należy regulamin pokazać sąsiadom. I uprzedzić, że jeżeli nie zaprzestaną grillowania na balkonie, zgłosi się sprawę zarządcy budynku, który powinien podjąć określone działania.

Po drugie, niektóre regulaminy zawierają postanowienia przewidujące kary pieniężne dla osób naruszających porządek domowy. Za niewłaściwe, uporczywe lub rażące utrudnianie życia współmieszkańcom wspólnota może ostatecznie wykluczyć uciążliwego sąsiada ze swojego grona.

Po trzecie, gdy to nie przyniesie skutku, pozostaje wezwanie policji lub straży miejskiej i poinformowanie ich, że sąsiad zakłóca porządek domowy. W ostatecznym przypadku służby te nałożą mandat.

Podstawa prawna ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku poz.121).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz