Odszkodowanie za porysowane auto

Panu Mateuszowi ktoś w nocy porysował samochód. Auto będzie musiał oddać do lakierowania. Czy w sytuacji, gdy nie wie kto to zrobił, może liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Za szkodę zapłaci ubezpieczyciel.

Pan Mateusz otrzyma odszkodowanie, jeżeli w firmie ubezpieczeniowej ma wykupione ubezpieczenie auto casco. Nie ma tu znaczenia, czy zna sprawcę szkody czy nie.

Powinien zgłosić się do ubezpieczyciela. Termin, w jakim powinien zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, określony jest w warunkach ubezpieczenia załączonych do polisy.
Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od stwierdzonego przez rzeczoznawcę zakresu uszkodzeń. Na podstawie opinii rzeczoznawcy ubezpieczyciel skalkuluje koszt usunięcia uszkodzeń i taka sumę wypłaci panu Mateuszowi.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz