Formy i sposoby zawierania umów

Czasem musimy zawrzeć umowę. Jak je rozróżnić?

Forma umowy.
Wyróżniamy trzy główne formy zawierania umów: ustna – np. zlecenie farbowania włosów czy zamówienie ślusarza do wymiany zamka w drzwiach, pisemna – np. podpisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zakup auta, i dorozumiana – np. korzystanie z myjni bezdotykowej, kasowanie biletu w tramwaju.

Sposoby zawarcia umowy
Umowy zawierane w sposób tradycyjny – a więc dochodzi do ich zawarcia przy jednoczesnej obecności obu stron umowy w lokalu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę (sprzedawcę), na przykład zakupy w sklepie, markecie.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
– przy jednoczesnej obecności wszystkich stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, na przykład w domu klienta czy na pokazie organizowanym w restauracji,

– w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach jak powyżej,

– w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym jak przedstawiciel przedsiębiorcy nawiązał z konsumentem indywidualny i osobisty kontakt w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa przy jednoczesnej obecności obu stron umowy, na przykład po prostu zwabiono konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy,

– podczas wycieczki organizowanej przez przedsiębiorcę, której celem jest promocja oraz zawarcie z konsumentem umowy w trakcie której uczestnikom oferowane są różne towary,

Umowy zawierane na odległość
w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość, na przykład zakupu przez telefon czy w sklepie internetowym

« wstecz