Czy właściciel może dowolnie dysponować prawem do mieszkania?

Pani Grażyna jest właścicielką spółdzielczego mieszkania, w którym zamieszkuje z dorosłym synem. Chce je obecnie sprzedać, bo jej zdaniem jest ono dla niej za duże. Czy ma takie prawo, czy synowi musi kupić inne mieszkanie zastępcze?

Pani Grażyna może sprzedać swoje mieszkanie, ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zbywalne. Dla ważności tej czynności prawnej należy tego dokonać w formie aktu notarialnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest również dziedziczne, a więc może je pani Grażyna zapisać w testamencie, a w razie jego braku spadkobiercy odziedziczą je w drodze ustawowej.

Fakt, że w mieszkaniu zameldowany jest dorosły syn pani Grażyny, który po sprzedaży wraz z nią musi opuścić lokal i oczywiście wymeldować się nie oznacza, że pani Grażyna musi zapewnić jemu zakup innego mieszkania.

Podstawa prawna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2013 roku poz. 1222).

Artykuł ukazał się w "Przeglądzie Powiatowym" nr 210 20 listopada 2015 r. 

« wstecz