Umowa przedwstępna

Pan Henryk chce kupić mieszkanie. Czy konieczna jest rezerwacja w postaci umowy przedwstępnej?

W takiej sytuacji można zawrzeć umowę przedwstępną, która będzie rezerwacją przedmiotu, jaki chcemy zakupić przyszłości.

- W umowie przedwstępnej muszą znaleźć się dokładne informacje o przedmiocie transakcji oraz dane stron. Sprzedający powinien zaświadczyć, że przedmiot umowy nie żadnymi zobowiązaniami. Należy też określić cenę towaru i sposób płatności. Kupujący powinien wpłacić zadatek. Jeśli zrezygnuje z zakupu, pieniądze przepadną. Gdy z umowy wycofa się sprzedający, będzie musiał zwrócić kupującemu dwukrotność wpłaconej kwoty. Jeżeli w ciągu roku od podpisania umowy przedwstępnej nie zostanie wyznaczony termin zawarcia ostatecznej umowy, żadna ze stron nie może żądać jej sfinalizowania.

- Umowa przedwstępna jest umową cywilnoprawną, czyli spisaną samodzielnie przez strony lub umową w formie aktu notarialnego. Umowa notarialna wymaga opłat, ale daje pewność, że zawiera wszystkie elementy konieczne i umożliwiające skuteczne dochodzenie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przed sądem. 

Podstawa prawna ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 rok poz.121).

Artykuł ukazał się w "Przeglądzie Powiatowym" nr 209 6 listopada 2015 r.

« wstecz