Skarga na dłużnika

Halina pyta, co może zrobić, ponieważ osoba, której pożyczyła pieniądze, nie chce ich oddać i specjalnie pozbywa się majątku.

W takiej sytuacji można złożyć w sądzie tak zwaną skargę pauliańską. Jest to żądanie, aby dana czynność prawna została uznana za bezskuteczną względem wierzyciela. Sąd pozytywnie rozpatrzy taką skargę, jeżeli wierzyciel spełni trzy warunki.

Oto one:

• po pierwsze – czynność prawna (czyli wyprzedaż majątku) pogorszyła sytuację pani Haliny jako wierzyciela, bo dłużnik stał się niewypłacalny,

• po drugie – dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia pani Haliny jako wierzycielki,

• po trzecie – osoba trzecia, która była stroną w danej czynności prawnej (nabywca majątku dłużnika), wiedziała o tym lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Można tak przypuszczać, jeśli osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową, była blisko związana z dłużnikiem lub jest osobą pozostającą z nim na przykład w innych stałych relacjach.

Podstawa prawna art. 527 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku poz. 121)

Artykuł ukazał się w "Przeglądzie Powiatowym" nr 208 23 października 2015 r.

« wstecz

Newsletter