Reklamacja podręczników

Sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu podręcznika tylko dlatego, że kupujący się rozmyślił lub omyłkowo kupił nie taką książkę, jaką chciał. Jeżeli książka ma wady, konsument ma prawo do jego reklamacji, a sklep nie może za to pobierać żadnych opłat.

• Jeżeli zakupiliśmy zły podręcznik, to nie można go zwrócić sprzedawcy. Przyjęcie niewłaściwego podręcznika przez sprzedawcę nie jest jego obowiązkiem, a jedynie zależy od jego dobrej woli.

• Przy zakupie należy wziąć paragon, ponieważ ten dowód zakupu jest podstawą dochodzenia roszczeń w razie sporu ze sprzedawcą. Paragon powinniśmy otrzymać od sprzedawcy niezależnie, gdzie robimy zakupy.

• Promocja nie wyklucza zwrotu wadliwej ksiązki. Przykładowo w zakupionej książce brakowało kilku kart. Gdy konsument zgłosił się do sprzedawcy, ten odmówił przyjęcia reklamacji z powodu zastosowania ceny promocyjnej. W tej sytuacji konsument korzysta z uprawnień określonych w ustawie o prawach konsumenta.

• Gdy kupujemy używane książki, a sprzedawca obniżył ich cenę, bo były podniszczone, to wówczas nie można ich reklamować, ponieważ wiedzieliśmy o przyczynie obniżenia ceny.

• Przepisy prawa nie uzależniają rozpatrzenia reklamacji od uiszczania opłat przez konsumentów. Jest to działanie niezgodne z prawem, choć stosowane przez sprzedawców, aby zniechęcić konsumentów do składania reklamacji.

• Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności w razie składania reklamacji przez konsumenta wywieszając w sklepie tabliczkę z napisem „po odejściu od kasy reklamacja nie będzie uwzględniona”. Taka informacja sprzedawcy łamie podstawowe prawa konsumenckie i jest niezgodna z prawem, ponieważ sprzedawca ma obowiązek w każdym przypadku przyjąć zgłaszaną reklamację przez konsumenta.

Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz 827.)

Artykuł ukazał się w "Przeglądzie Powiatowym" nr 205 11 września 2015 r. 

« wstecz