Umowy zawierane przez telefon

 Pani Zuzanna pyta, czy może zawrzeć umowę przez telefon, bo zainteresował ją pewien towar z reklamy telewizyjnej.

 

 

Taka możliwość istnieje, ale należy pamiętać o kilku ważnych szczegółach. 
Po pierwsze, jeżeli przedstawiciel firmy proponuje nam zawarcie umowy przez telefon, to ma obowiązek potwierdzić jej treść na papierze albo na nośniku elektronicznym (poczta e-mailowa). Naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z treścią umowy i przyjęcie jej warunków. Akceptacja musi się odbyć taką samą drogą: albo odsyłamy podpisaną wersję papierową umowy albo potwierdzamy ją e-mailowo. 
Po drugie, obowiązek potwierdzenia treści i warunków umowy nie zależy od tego, kto nawiązał połączenie telefoniczne. Odnosi się to również do sytuacji, gdy sami telefonujemy do sprzedawcy czy producenta, który swoimi produktami zainteresował nas poprzez reklamę radiową, telewizyjną czy poprzez ulotkę.
Po trzecie, firma ma obowiązek podać swoje dane, w tym nazwę i adres siedziby, dokładną cenę oferowanego towaru czy usługi oraz warunki reklamacji.
Po czwarte, zgodnie z nowym prawem konsumenta mamy prawo odstąpić od takiej umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 
 
Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827).

« wstecz