Czy można rozpalić grill na balkonie?

Pani Krystyna pyta, czy sąsiedzi mogą rozpalać grill węglowy na balkonie swojego mieszkania, który nie dość, że dymi, to jeszcze wydziela drażniące zapachy podczas pieczenia potraw. Co zrobić z tą uciążliwością?

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty nie ma zakazu grillowania. Jeżeli taki zapis jest, należy regulamin pokazać sąsiadom. I uprzedzić, że jeżeli nie zaprzestaną grillowania na balkonie, sprawa zostanie zgłoszona zarządcy budynku, który powinien podjąć określone działania. 

Po drugie, niektóre regulaminy zawierają postanowienia przewidujące kary pieniężne dla osób naruszających porządek domowy. Za niewłaściwe, uporczywe lub rażące utrudnianie życia współmieszkańcom wspólnota może ostatecznie wykluczyć uciążliwego sąsiada ze swojego grona.

Po trzecie, gdy to nie przyniesie skutku, pozostaje wezwanie policji lub straży miejskiej, którą trzeba poinformować, że sąsiad zakłóca porządek domowy. W ostatecznych przypadkach nałożą one mandat. 

 

 

Podstawa prawna ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku poz.121).

« wstecz