Umowa z operatorem

Czy można rozwiązać umowę z operatorem telefonicznym?

TAK. Konsument może zmienić operatora telefonicznego i operator nie powinien tego utrudniać, na przykład zamieszczając w umowie zapisy o karach grożących za wcześniejsze wypowiedzenie umowy.

 Jednak operator może domagać się zwrotu przyznanej przy zawieraniu umowy ulgi. Kwota zwrotu zależy od czasu, jaki pozostał do zakończenia umowy – wysokość ulgi pomniejszana jest o proporcjonalną jej wartość za okres od daty zawarcia umowy do daty jej rozwiązania. 

 

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 roku poz.243)

« wstecz