Czy można dostać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej PKO?

TAK. Oszczędności zgromadzone na starej książeczce mieszkaniowej PKO można wykorzystać i otrzymać premię gwarancyjną. Należy jednak spełnić dwa warunki:

– książeczka została założona najpóźniej 23 października 1990 roku,

– pieniądze na niej zgromadzone, wraz z wyliczoną premią gwarancyjną, zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe, w tym między innymi kupno mieszkania, postawienie domu, zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego czy remont instalacji wewnątrz mieszkania. Te inwestycje należy przeprowadzić, zanim posiadacz książeczki PKO wystąpi o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2013 roku poz.763).

« wstecz