Kiedy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy?

Panu Krzysztofowi popsuł się telewizor objęty jeszcze ochroną gwarancyjną. Od dwóch miesięcy jest w serwisie w naprawie. Konsument pyta, czy o ten czas przedłużona zostanie jego gwarancja? 

W ramach uprawnień wynikających z gwarancji konsumentowi przysługuje naprawa bądź wymiana towaru na nowy. Naprawa sprzętu musi być oceniona jako drobna lub istotna. Zależy to od nakładu pracy niezbędnego do usunięcia uszkodzenia, a także od rodzaju wady, zwłaszcza od jej wpływu na sprawność sprzętu. Naprawa może być oceniana także jako istotna w sytuacji nagromadzenia się mniejszych napraw. Tak więc – jeśli jest ona istotna, w dniu zwrotu naprawionego telewizora czas gwarancji zacznie biec od nowa. Podobnie będzie w przypadku wymiany konkretnej części. Jeżeli w telewizorze  wymieniono zasadniczy jego element, to termin ważności gwarancji będzie biegł na nowo tylko w stosunku do tej części. Jeśli naprawa jest drobna, okres gwarancji przedłuża się jedynie o czas, kiedy telewizor był w serwisie. 

Podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku poz. 121).

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz