Reklamacji ciąg dalszy

Oto kolejne rady związane z reklamacjami.

Reklamację z tytułu rękojmi konsument składa do przedsiębiorcy (sprzedawcy), u którego nabył wadliwy towar. Nie musi być to ta konkretna osoba, od której zakupił towar, ale każdy pracownik zatrudniony przez sprzedawcę. Dane przedsiębiorcy odpowiedzialnego za sprzedany produkt są podane na paragonie czy innym dowodzie zakupu (np. fakturze czy rachunku), który klient powinien otrzymać wraz z produktem.

Reklamację najlepiej złożyć na piśmie, ponieważ może się przydać jako dowód. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać powstałą wadę i sprecyzować żądanie – może nim być naprawa, wymiana, obniżenie ceny i na końcu zwrot pieniędzy. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa przez 2 lata od daty wydania towaru.

Na skorzystanie z rękojmi konsument ma rok od dnia zauważenia wady. Jednak najlepiej zgłosić ją niezwłocznie po wykryciu, ponieważ wówczas są większe szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz