Przyczyny reklamacji - wady towaru

Prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje konsumentowi wówczas, gdy towar ma wadę fizyczną, a więc jest niezgodny z umową. Oto najczęstsze przyczyny tej niezgodności:
 

  • towar nie ma właściwości, które produkt danego rodzaju powinien mieć ze względu na cel zapisany w umowie albo wynikający z konkretnych okoliczności lub przeznaczenia, np. pralka nie pierze zgodnie z ustawieniami programu, w bucie odpadł obcas,
  • towar nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał konsumenta, np. lampa medyczna nie ma funkcji leczniczych, o których mówił sprzedawca,
  • towar nie nadaje się do celu,
  • o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawieraniu umowy, np. konsument kupił buty do biegania w trudnych warunkach terenowych (co zaznaczył przy kupnie), a buty porozklejały się pod wpływem wody,
  • towar został wydany w stanie niekompletnym, np. telefon komórkowy nie miał ładowarki, choć powinna być w zestawie.

 

Te zasady dotyczą zarówno towarów fabrycznie nowych, jak i używanych, o ile konsument nabył je od przedsiębiorcy.
Uwaga! Podstawą złożenia reklamacji nie mogą być wady, o których konsument wiedział w chwili zawierania umowy kupna.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz