Rękojmia czy gwarancja?

Gdy wystąpi wada w zakupionym towarze, pierwszą decyzją jest wybór podstawy złożenia reklamacji. Konsument ma do wyboru gwarancję (o ile została udzielona) albo rękojmię.

Pamiętać należy, że nie każdy towar ma gwarancję. Jest ona zwyczajowo udzielana przez producenta, np. na sprzęty RTV, AGD czy inne urządzenia techniczne. Proste przedmioty, m.in. buty czy ubrania, nie są objęte gwarancją. Brak gwarancji nie wyklucza możliwości złożenia reklamacji. Wówczas klient może, i powinien, skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi. Sprzedawca nie może narzucić klientowi podstawy złożenia reklamacji. Konsument ma prawo wyboru może skorzystać z rękojmi lub gwarancji.

Rękojmia daje większą pewność posiadanych uprawnień i możliwość dokładnego przewidzenia postępowania sprzedawcy z wadliwym towarem. Gdy wybieramy gwarancję, w dużym zakresie polegamy na tym, co zostało klientowi narzucone jej warunkami. Co do zasady gwarancja jest mniej korzystna dla konsumenta, ponieważ gwarant będzie podejmował starania, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność, czego nie może uczynić w razie reklamacji złożonej z tytułu rękojmi.

Skorzystanie z gwarancji okazuje się lepsze w czasie, w którym nie przysługuje już klientowi możliwość złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, ponieważ upłynął jej termin. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli gwarancja została udzielona na towar na okres dłuższy niż dwa lata od dnia wydania towaru.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz

Newsletter