Nowe prawo konsumenckie

Jak już wcześniej pisałam od 25 grudnia 2014 roku obowiązuje nowe prawo konsumenckie zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Główne zmiany dotyczą m.in.:
wydłużenia terminu zwrotu towaru z 10 dni do 14 dni przy umowach sprzedaży zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez telefon czy Internet oraz podczas pokazów). Konsument nie musi podawać przyczyn rezygnacji. Jeśli sprzedawca przed złożeniem zamówienia nie poinformuje klienta o prawie odstąpienia od umowy, klient na zwrot towaru ma aż 12 miesięcy;
jeżeli zakupiony towar okaże się bublem, to w ramach reklamacji konsument może zażądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (chyba że sprzedawca bez zbędnej zwłoki wymieni towar na nowy lub niezwłocznie usunie wadę – może to zrobić tylko raz);
z 6 do 12 miesięcy wydłuża się korzystny dla klienta okres, w którym przyjmuje się, że wada towaru istniała już w chwili zakupu. Na złożenie reklamacji nadal konsumenci mają dwa lata (w przypadku nieruchomości pięć). Terminu tego strony nie mogą skrócić. W przypadku towarów używanych sprzedawca może ograniczyć okres odpowiedzialności do roku;
jeżeli konsument odstępuje od umowy i domaga się zwrotu pieniędzy, powinien przekonać sprzedawcę, że towar ma istotną wadę. To znaczy nie nadaje się do celu, dla jakiego został wyprodukowany. Nie zawsze sytuacja jest oczywista i konsument musi się liczyć z tym, że sprzedawca zakwestionuje jego ocenę. 

Elżbieta 
Staszak-Małecka

« wstecz