Czy można zwrócić towar?

Możliwość odzyskania pieniędzy za nieudany zakup i towar zwrócony bez wad zależy od rodzaju i miejsca zawartej ze sprzedawcą umowy.

Konsument robiąc zakupy w tradycyjnym sklepie może odzyskać pieniądze tylko wówczas, gdy nabył towar niezgodny z umową i zgłosił sprzedawcy reklamację w terminie. Natomiast nie dlatego, że po przyniesieniu do domu rzecz przestała się mu się podobać, przez pomyłkę kupił ją w innym rozmiarze bądź w sklepie obok mógł ten sam towar dostać znacznie taniej.

Pomimo że przepisy nie przewidują możliwości zwrotu zakupionego towaru, to z wieloma sprzedawcami można wynegocjować taką możliwość. Sprzedawca doskonale wie, że jeden niezadowolony nabywca to strata wielu innych. Negocjacje w tym zakresie należy przeprowadzić jeszcze przed zapłaceniem. Warto też uzyskać od sprzedawcy oświadczenie, najlepiej na piśmie, o możliwości zwrotu.

Rzecznik ponownie przypomina, że od 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Rzecznik składa wszystkim konsumentom życzenia świąteczne i noworoczne, aby zakupy zawsze były trafione i przynosiły dużo radości i satysfakcji.

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz