Czy należy sprzątać chodnik?

Mamy jesień, zbliża się zima. Dlatego chciałam zwrócić uwagę czytelników, zwłaszcza właścicieli i administratorów nieruchomości, aby zadbali o sprzątanie chodników przylegających do posesji.

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Za nieposprzątanie zalegających liści, nieusunięcie śniegu, lodu czy innych nieczystości właścicielowi grozi kara grzywny do 500 złotych.

Jeżeli przechodzień poślizgnie się na nieposprzątanym chodniku i dozna szkody, na przykład złamie rękę, skutki dla właściciela będą znacznie dotkliwsze niż kara grzywny. Poszkodowany może zażądać od właściciela zwrotu nie tylko wydatków związanych z leczeniem, ale również zadośćuczynienia pieniężnego za doznany uszczerbek na zdrowiu. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu takiego ryzyka.

Podstawa prawna ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12 poz. 114 ze zm).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz