Ekshumacja zwłok

Pani Maria chce zamieszkać u córki w innej miejscowości. Chciałaby tam też przenieść groby swoich rodziców i męża. Jakie powinna załatwić formalności?

  • Powinna po pierwsze uzyskać zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. We Wrześni siedziba Sanepidu znajduje się przy ulicy Wrocławskiej 42. Tam musi złożyć odpowiedni wniosek.
  • Ekshumacja może się odbywać tylko od 16 października do 15 kwietnia.
  • O planowanej ekshumacji należy zawiadomić zarządcę cmentarza, na który zamierza przenieść i pochować bliskich oraz uzyskać od niego zgodę na przeniesienie zwłok.
  • Zgodę uzyskaną z sanepidu i od zarządu cmentarza, na który zamierza przenieść grób, dostarcza do zarządu cmentarza, z którego chce zabrać ciała bliskich. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. nr 153 poz. 1783 ze zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz