Czy można reklamować towar bez opakowania?

TAK. Przepisy nie nakładają na konsumenta obowiązku dostarczenia reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywanie wszelkich kartonów i pudeł po sprzęcie AGD, RTV czy innych towarach dla wielu osób byłoby kłopotliwe. Wystarczającym potwierdzeniem dokonania zakupu jest paragon lub faktura. Od tej zasady jest jednak wyjątek – sprzedawca może zażądać opakowania w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, jeśli konieczność przechowywania opakowania została zapisana i wyraźnie zastrzeżona w karcie gwarancyjnej. Jeśli klient nie otrzymał karty gwarancyjnej, a tylko dokument zakupowy, sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację. W sytuacji, gdy odmówi, należy poprosić o uzasadnienie odrzucenia przyjęcia reklamacji na piśmie, a następnie zwrócić się do rzecznika.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku nr 141 poz. 1176 ze zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz