Umowa ustna też ważna

Czy można się ustnie umówić na wykonanie remontu mieszkania?

TAK. Zawierając umowę o dzieło na wykonanie określonych prac remontowych, można to uczynić ustnie. Taka umowa będzie ważna, wiążąca strony. Lepiej jednak jest zawierać umowy na piśmie, ze szczegółowym zakresem robót, terminami ich realizacji oraz sposobem i wysokością zapłaty. Unikniemy wielu niedomówień, które mogą powstać w przypadku ustaleń ustnych. W razie sporu rozstrzyganego w sądzie umowa na piśmie będzie ważnym dowodem określającym zobowiązania stron.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art.74 (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.121).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz