Obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Co zrobić w przypadku, gdy towar, który kupujemy na przykład przez Internet, jest trefny?

  1. Aby skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość, na przykład za pośrednictwem Internetu, należy we wskazanym ustawą 10-dniowym terminie wysłać do przedsiębiorcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Warto mieć dowód nadania i doręczenia takiego listu. Dlatego oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.   
  2. Oprócz przesłania oświadczenia konsument ma obowiązek  zwrócić przedsiębiorcy zakupiony towar. Powinien być odesłany w terminie do 14 dni w stanie niezmienionym. Można już przy odbiorze towaru sprawdzić, czy nie uległ zniszczeniu w czasie transportu. Koszt odesłania takiej przesyłki pokrywa konsument. Z kolei przedsiębiorca musi poświadczyć na piśmie zwrot towaru. Ponadto ma obowiązek zwrócić konsumentowi równowartość ceny towaru oraz doliczone do niej wcześniej koszty przesyłki.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  (Dz.U. nr 22. poz. 271 ze zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz