Co warto wiedzieć o poręczeniu kredytu?

Oto podstawowe zasady, którymi należy się kierować, jeśli zamierzamy podżyrować komuś pożyczkę.

  1. Warto upewnić się, czy kredytobiorca ma ustabilizowaną sytuację życiową, czyli – czy ma stałą pracę, reguluje w terminie swoje rachunki i nie jest nadmiernie zadłużony.
  2. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, czy są w niej zapisy określające zakres i wysokość kredytu. Dobrze by było, gdyby nasza odpowiedzialność została ograniczona do wysokości należności głównej, bez odsetek kredytowych i odsetek za opóźnienia w spłacie innych kosztów. Ważne jest też, aby bank zawiadamiał nas o każdym opóźnieniu bądź zwłoce w spłacie rat kredytu.
  3. Jeżeli dłużnik przestanie spłacać należność, bank najpierw wezwie nas do uregulowania zaległości. Następnie komornik będzie potrącał dług z naszego wynagrodzenia za pracę czy emerytury, może nawet zająć nasz majątek. Dodatkową uciążliwością z poręczeniem kredytu niesolidnej osobie będzie przekazanie danych o zadłużeniu do Biura Informacji Kredytowej. Negatywna historia kredytowa może nas na długo pozbawić szans na kredyt.
  4. Z odpowiedzialności za długi osoby, której poręczyliśmy kredyt nie zwalnia nawet jej śmierć. Natomiast po śmierci żyranta spłatę jego zobowiązań bank będzie egzekwował od jego spadkobierców.

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz