Czy można wziąć dowód osobisty jako zastaw?

Pan Stanisław tankując paliwo na stacji benzynowej chciał zapłacić kartą płatniczą. Niestety operacja z nieznanych mu powodów nie mogła być zrealizowana. Sprzedawca zażądał pozostawienia jako zastawu dowodu osobistego. Czy było to zgodne z prawem?

Nie. Dowód osobisty jest dokumentem tożsamości, którym może się posługiwać tylko jego właściciel, a zatrzymanie tego dokumentu jest prawem zabronione (uczynienie tego bez podstawy prawnej jest wykroczeniem, za które może być wymierzona kara ograniczenia wolności lub grzywna). Zostawiając dowód osobisty obcej osobie narażamy się na wykorzystanie naszych danych. A to wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego użycia tego dokumentu, o którym pisałam w poprzednich wydaniach „Przeglądu Powiatowego”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 roku nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz