Czy można odebrać grób?

Pani Wiktoria opiekuje się miejscem spoczynku swojej matki. Jest to grób ziemny niewymurowany, nie ma też nagrobka. Jest natomiast krzyż i kwiaty. Pani Wiktoria pyta, czy w sytuacji, gdy nie ma ona rodzeństwa ani innej bliskiej rodziny, grób ten może jej zostać odebrany przez administrację cmentarza.

Tak, ale tylko wówczas, kiedy pani Wiktoria nie opłaci ponownie (po dwudziestu latach od pochowania matki) opłaty w wysokości ustalonej przez lokalny samorząd. Płatność ta nosi nazwę tzw. pokładnego. Dwadzieścia lat to określony prawem okres ochronny, po jego upływie miejsce na cmentarzu może – choć oczywiście nie musi – być użyte do pochówku innej osoby. Pamiętać należy, że nie można odebrać grobu ziemnego, jeżeli zgłoszone zostaną zastrzeżenia i uiszczona powyższa opłata, która przedłuża okres ochronny na kolejne dwadzieścia lat.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 118 poz . 687 z późn. zm.).

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz