Arbiter Bankowy

Pan Damian na problemy z bankiem, który udzielił mu kredytu. Oprócz pomocy rzecznika konsumenta może zwrócić się do Arbitra Bankowego lub Komisji Nadzoru Finansowego, przy której działa Sąd Polubowny. Podstawą wszczęcia postępowania przez te instytucje jest złożenie reklamacji na piśmie.

Pan Damian powinien jak najszybciej złożyć reklamację w banku, z którym ma zawartą umowę kredytową. Reklamację może złożyć osobiście, na piśmie, przez telefon lub pocztą elektroniczną. Jeżeli odpowiedź banku nie będzie satysfakcjonująca, odrzuci reklamację bądź nie udzieli w ogóle odpowiedzi, pan Damian może poprosić o pomoc Arbitra Bankowego lub Polubowny Sąd przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Do Arbitra można zwrócić się o pomoc, gdy sporna kwota nie przekracza 8 000 złotych. Wniosek składamy na piśmie i wnosimy opłatę 50 złotych. Adres: 00-380 Warszawa ul. Kruczkowskiego nr 8. Sprawa powinna być rozstrzygnięta w ciągu 14 dni. Jeżeli złożony wniosek zostanie oddalony, pozostaje dochodzić swoich praw w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego: plac Powstańców Warszawy nr 1, 00-950 Warszawa. Na postępowanie przed tym Sądem zgodę musi jednak wyrazić bank. W tym postępowaniu nie ma określonej maksymalnej kwoty.

 

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz