Gdy zaginie dowód osobisty

Pani Grażyna nie może znaleźć dowodu osobistego. Nie wie też, w jakich okolicznościach mógł zaginąć. Pyta więc co należy zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim pani Grażyna musi jak najszybciej zawiadomić organ, który wydał ten dokument, a więc Urząd Gminy i podać na piśmie swoje dane – m.in. adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki. Urząd po zweryfikowaniu danych z informacjami w rejestrach publicznych wystawi zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Gdyby stary dowód  się odnalazł, trzeba go jak najszybciej zwrócić organowi, który go wydał.

Jeżeli nie wiemy, czy dowód nam zaginął, czy jest gdzieś w domu, czy też nieopatrznie podaliśmy swoje dane osobowe wraz z jego numerem nieznanej nam osobie, najlepiej natychmiast zastrzec go w systemie DZ (Dokumenty Zastrzeżone – www.dokumentyzastrzeżone.pl) oraz w swoim banku lub innym banku przyjmującym zastrzeżenia.

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz