Za co odpowiada biuro podróży?

Pan Krzysztof chciał zareklamować jedną z imprez, jaką biuro podróży zagwarantowało mu podczas wczasów w Egipcie. Biuro twierdzi jednak, że nie może on złożyć takiego zażalenia, ponieważ organizatorem imprezy był miejscowy kontrahent. Czy organizator wczasów ponosi odpowiedzialność za swoich zagranicznych podwykonawców?

Tak. Biuro podróży nie może uchylić się od odpowiedzialności za działania innych podmiotów, które uczestniczą w realizacji imprez turystycznych zagwarantowanych w umowie – dotyczy to np. szkód wyrządzonych przez hotelarza, restauratora, przewoźnika czy miejscowe biura podróży, zapewniające dodatkowe atrakcje. Organizator wczasów odpowiada za działania osób, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy lub którym to zadanie powierza. Skoro pan Krzysztof zapłacił polskiemu biuru podróży za zorganizowanie imprezy podczas pobytu na wczasach, ten nie może zasłaniać się faktem, że usługi wykonuje miejscowa firma. Dla turystów nie ma znaczenia to, czy biuro samo spełnia wszystkie zapisane w umowie świadczenia, czy wynajmuje podwykonawców, ponieważ nie podpisują  oni umów z osobami trzecimi, lecz z przedsiębiorcą organizującym całe wczasy.

Podstawa prawna: art. 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz.93 z poźn. zm.).

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz