Gdzie złożyć reklamację nieudanych wczasów?

Państwo M. byli na wczasach w Chorwacji. Na miejscu okazało się, że hotel, w którym zostali zakwaterowani, ma niższy standard, niż było to zapisane w umowie.

Nie chcieli sobie jednak psuć wakacji i nie zgłosili zastrzeżeń u rezydenta. Po powrocie postanowili złożyć reklamację w biurze podróży, ale nie została ona przyjęta – przedstawiciel biura twierdził, że powinni tego dokonać w trakcie pobytu. Czy reklamację trzeba złożyć już podczas wypoczynku? NIE. Uczestnik wyjazdu może zgłosić reklamację bezpośrednio u rezydenta – w takiej sytuacji powinien on potwierdzić jej przyjęcie i, jeżeli jest to uzasadnione, w miarę możliwości naprawić nieprawidłowości. Zgłoszenie zastrzeżeń na miejscu nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem uczestnika wypoczynku. Równie dobrze może on zrobić to po powrocie z wakacji (nie później jednak niż 30 dni od zakończenia imprezy). Podstawa prawna art. 16 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 roku nr 223 poz. 2268).

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz