Co o nas wie BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osób zaciągających kredyty.

W rejestrach BIK-u znajdują się dane osobowe oraz informacje o zobowiązaniach konsumentów, a więc kiedy kredyt został wzięty, na jaki czas, w jakiej walucie i czy raty spłacane są terminowo. W przypadku kredytów spłacanych terminowo informacje w BIK przechowywane są przez okres trwania umowy kredytowej.

Jeżeli kredytu nie spłacamy na czas, BIK ma prawo przechowywać informacje o kredycie również po jego całkowitej spłacie przez okres 5 lat. W tym zakresie nie jest potrzebna zgoda klienta. Obejmuje to sytuacje, gdy klient spóźniał się ze spłatą rat ponad 60 dni wobec banku i upłynęło 30 dni od zawiadomienia klienta przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania danych bez zgody klienta. BIK może przetwarzać dane konsumentów w celach statystycznych przez okres 12 lat. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klienta. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w zbiorze BIK udostępnia się bezpłatnie raz na 6 miesięcy na pisemny wniosek zainteresowanego. Wniosek można przesłać listem poleconym do Biura Obsługi Klienta BIK pod adres ul. Postępu nr 17A 02-676 Warszawa.
 


Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz