Jak długo przechowywać rachunki

Przechowujemy dziesiątki różnych dokumentów, w tym rachunki, paragony czy faktury. Jak długo je trzymać w szafie?

Rachunki opłat między innymi za prąd elektryczny, gaz, wodę, telefon, Internet, telewizję kablową warto przechowywać przez trzy lata. W tym czasie operator ma prawo sprawdzić, czy rzeczywiście należności są uregulowane.
Dowody zakupu towarów – paragony, faktury, przechowujemy przez dwa lata, ponieważ są one podstawą wnoszenia reklamacji do sprzedawcy.

Przez 10 lat przechowujemy dowody spłaty długów. Umowy kredytowe i dowody spłaty rat trzymamy do czasu otrzymania z banku zaświadczenia potwierdzającego ich uregulowanie.

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz