Kto spłaca dług po śmierci kredytobiorcy

Śmierć osoby, która była zadłużona, miała kredyty czy pożyczki, nie sprawia, że jej zobowiązania wygasają. Zgodnie z prawem spadkowym obowiązek spłaty tych długów przechodzi na spadkobierców kredytobiorcy.

Spadkobiercy mają trzy możliwości uporządkowania spraw spłaty długów. Pierwsza opcja to przyjęcie spadku wprost. Wówczas spadkobiercy całym swoim i dziedziczonym majątkiem odpowiadają za zobowiązania wynikające ze spadku i tym samym decydują się na uregulowanie zadłużenia spadkodawcy. Druga możliwość, gdy spadkobiercy nie zgadzają się na obciążenie zobowiązaniami zmarłego, mogą przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sytuacji ograniczają swoją odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości pozostawionego spadku. Trzecia opcja, spadkobiercy mogą całkowicie odrzucić spadek składając stosowne oświadczenie przed sądem lub notariuszem.

Spadkobiercy na podjęcie decyzji mają sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy. Jeśli w tym czasie nie złożą żadnego oświadczenia, to dziedziczą wprost, co znaczy, że długi spadkodawcy będą spłacać ze swojego majątku.

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz