Gdy list polecony nie dotarł do adresata

Pan Karol miesiąc temu wysłał do brata list polecony z ważnymi dokumentami. List nie doszedł. Poczta nadal doradza poczekać. Pan Karol chciałby wiedzieć, czy w tej sytuacji może domagać się od niej odszkodowania?

Zdecydowanie tak. Pan Karol powinien niezwłocznie udać się do Urzędu Pocztowego, w którym nadał przesyłkę poleconą, i na pocztowym druku, jaki otrzyma, złożyć reklamację. Do reklamacji musi dołączyć pokwitowanie nadania przesyłki, ponieważ to ono będzie podstawą do wypłaty ewentualnej rekompensaty.

Jeżeli list się nie odnajdzie, konsument może liczyć na odszkodowanie w wysokości nie większej niż 50-krotność opłaty pobranej przez pocztę za traktowanie przesyłki jako poleconej.

Reklamację należy złożyć do 30 dni od chwili wysłania listu. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku prawo pocztowe (Dz.U. nr 130 poz.1188).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz