Co robić, gdy dług trafił do windykacji

Pan Krzysztof wziął na raty telewizor, ale nie spłacił całej należności, bo przez kilka miesięcy był bezrobotnym. Teraz już pracuje, ale jego dług trafił do firmy windykacyjnej. Co to dla niego oznacza?

Dług został sprzedany przez bank lub inną instytucję finansową, która udzieliła panu Krzysztofowi kredytu na zakup telewizora, firmie windykacyjnej. Oznacza to, że teraz zadłużenie powinien spłacać tej firmie. Firma windykacyjna z mocy prawa jest nowym wierzycielem pana Krzysztofa. W przesłanej korespondencji należy sprawdzić, czy jest zawarta w niej propozycja polubownego rozwiązania tego problemu.

Na pewno należy działać jak najszybciej. W otrzymanych pismach podane są dane kontaktowe osoby obsługującej zadłużenie konsumenta. Warto skontaktować się na początek telefonicznie z doradcą, którego zadaniem jest znalezienie najlepszego wyjścia z tej sytuacji. Od razu też zaproponować spłatę długu w ratach, ich wysokość i terminy. Następnie realizować te uzgodnienia.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz