Czy wspólnota mieszkaniowa może zaciągnąć kredyt?

Pani Pelagia pyta, czy wspólnota mieszkaniowa, której jest członkinią, może zaciągnąć kredyt na ocieplenie budynku, w którym znajduje się jej mieszkanie. Czy konieczna jest na to jej zgoda?

Owszem. Duża wspólnota mieszkaniowa (powyżej siedmiu lokali) na remont budynku, w tym między innymi jego ocieplenie, zazwyczaj zaciąga kredyt.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien uzyskać uchwałę, w której większość właścicieli lokali wyrazi zgodę na takie przedsięwzięcie. Mając ich zgodę i upoważnienie zarząd może rozpocząć negocjacje z bankiem na zawarcie umowy o kredyt.

Jeżeli są kłopoty z uzyskaniem zgody większości właścicieli lokali, zarząd może wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie w tym zakresie, przedstawiając oczywiście dowody i argumenty, że remont jest konieczny do utrzymania budynku we właściwym stanie. Uchwała o zaciągnięciu kredytu wiąże wszystkich właścicieli mieszkań. Właściciel, którego przegłosowano, może zaskarżyć uchwałę wspólnoty do sądu. Jeśli tego nie zrobi lub sąd nie uzna jego racji, musi podporządkować się większości i również spłacać kredyt.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz