Czy kredyt spłacają spadkobiercy?

Zmarła pani Zofia. Jej spadkobiercy, mąż i dzieci, pytają, czy będą spłacać kredyty, jakie ciążyły dotychczas na niej. Po śmierci osoby, która wzięła kredyt w banku czy innej instytucji finansowej, spłacają go spadkobiercy. Warto więc wiedzieć, jak tę sprawę załatwić, aby nie mieć kłopotów z bankiem.

Najważniejsze, żeby jak najszybciej poinformować bank o śmierci kredytobiorcy.

W banku należy przedstawić akt zgonu. Negocjacje na temat spłaty kredytu rozpoczynamy od przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie prawa do spadku po zmarłym kredytobiorcy. Może to być postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia zarejestrowane u notariusza.

Spadkobiercy mogą zawrzeć z bankiem porozumienie w sprawie spłaty długu.

W czasie negocjacji strony ustalają wysokość rat, terminy płatności i wysokość oprocentowania. Od czasu śmierci kredytobiorcy do przyjęcia jego zobowiązań przez spadkobierców bank nie nalicza odsetek od zadłużenia. Osoba, która jeszcze nie nabyła spadku, a chce jak najszybciej zacząć spłacać kredyt, może to uzgodnić z bankiem.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz