Co trzeba wiedzieć o biurze podróży

Na zakończenie porad dotyczących letniego wypoczynku jeszcze raz przypominam o istotnych sprawach, które musimy ocenić przy planowanym wyjeździe za pośrednictwem biura podróży.

*Uważnie zapoznajmy się z interesującą nas ofertą.

Przed podpisaniem umowy sprawdzamy, czy biuro podróży działa legalnie, tzn. czy jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urzędy Marszałkowskie. Wpis w tych rejestrach potwierdza, że biuro ma gwarancję bankową lub ubezpieczeniową albo umowę ubezpieczenia, które w przypadku bankructwa przedsiębiorcy umożliwiają pokrycie kosztów powrotu uczestników do miejsca rozpoczęcia wycieczki. Wiarygodność biura podróży można też sprawdzić w Rejestrze Dłużników lub na stronie internetowej www.infokonsument.pl.
*Zanim podpiszemy umowę, uważnie ją przeczytajmy.

Sprawdzimy w ten sposób, kto jest rzeczywistym organizatorem imprezy wypoczynkowej, jaki rodzaj ubezpieczenia oferuje biuro, jaka jest wysokość opłat i podatków niezawartych w cenie oraz jakie terminy proponuje biuro, aby ewentualnie odwołać wyjazd. Należy zwrócić też uwagę na tak zwany rejestr klauzul niedozwolonych (www.uokik.gov.pl), czyli rejestr zapisów, które nie powinny znaleźć się w umowie. Jeśli takie warunki są w umowie, zgodnie z prawem nie będą one wiążące dla stron umowy. Kupując wycieczkę czy inną imprezę po obniżonej cenie, tak zwane first lub last minute, mamy możliwość składania reklamacji. Przysługuje na to 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 
Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 roku nr 223 poz.223, poz. 2 268 z poźn. zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz