Czy można odstąpić wycieczkę innej osobie?

Pan Zenon podpisał umowę na spływ kajakowy i zapłacił za niego. Okazało się, że ze względów zdrowotnych nie może wziąć w nim udziału. Nie chce stracić pieniędzy, więc postanowił tę wycieczkę odstąpić bratankowi. Czy ma prawo to zrobić?

Tak, konsument, który nie może skorzystać z wykupionego w tym przypadku spływu kajakowego, a jednocześnie nie chce odstąpić od umowy, może przenieść na inną osobę wszystkie uprawnienia, jakie przysługują mu z tytułu wykupionej wycieczki. W praktyce oznacza to, że klientowi wolno odsprzedać lub podarować wycieczkę innej osobie. Organizator może nie zgodzić się na zmianę uczestnika spływu jedynie wówczas, gdy nowa osoba nie spełnia wymagań, które są obowiązkowe dla biorących udział w imprezie. Samo przeniesienie uprawnień i przyjęcia obowiązków przez nowego uczestnika jest skuteczne, jeżeli klient zawiadomi organizatora o tym przed rozpoczęciem wyprawy turystycznej w terminie określonym w umowie.

Podstawa prawna art. 16 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 roku nr 223 poz.223, poz. 2268 z poźn. zm).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz