Odszkodowanie za nieudane wakacje

Państwo Nowakowie wybrali się na wymarzoną podróż do Egiptu. Zapłacili za tę podróż dużo pieniędzy. Impreza jednak nie spełniła ich oczekiwań, bo biuro podróży nie wywiązało się ze wszystkich ustaleń umowy. Nowakowie między innymi spali w hotelach o obniżonym standardzie, serwowane im jedzenie nie było urozmaicone, w dodatku nie zwiedzili wszystkich planowanych miejsc. Czy mimo że wycieczka już się odbyła i powrócili do kraju, mogą jeszcze zareklamować ten nieudany wyjazd?

Jeżeli konsument twierdzi, że biuro podróży nienależycie wywiązało się z umowy, może wystąpić do biura z roszczeniami odszkodowawczymi i żądaniem zwrotu części pieniędzy. W tym celu powinien złożyć na piśmie reklamację wskazując w niej uchybienia w sposobie wykonania umowy i określić swoje żądania. Dobrze, gdy klient na poparcie swoich roszczeń ma jakiekolwiek dowody, na przykład zdjęcia czy zeznania świadków.  Reklamację można złożyć już w trakcie podróży bezpośrednio u rezydenta, ale możliwe jest to też po powrocie z wakacji w biurze podróży. Ważne, aby reklamację złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

Podstawa prawna art.16b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz .U. z 2004 roku nr 223 poz.223, poz. 2268 z poźn. zm).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz

Newsletter