Zwroty towaru i reklamacje

Pan Krzysztof w ostatnim czasie kupił robota kuchennego. Gdy rozpakował sprzęt, stwierdził, że nie spełnia jego oczekiwań. Czy może go zwrócić sprzedawcy?

Jeżeli kupiliśmy towar, który jest wolny od wad, jego przyjęcie z powrotem zależy od dobrej woli sprzedawcy. Taka informacja często jest zamieszczana w sklepie lub zapisana na paragonie czy fakturze. Niekiedy sprzedawca określa termin, w jakim można dany produkt oddać lub wymienić. Konieczne jest zachowanie paragonu. Nie wolno odrywać metek, a towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym. Rzecz zakupioną na przykład w pudełku trzeba w nim oddać. Jeżeli towar ma wady, sprzedawca musi przyjąć reklamację, a konsument może żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny i zwrotu ceny zakupu. Uprawnienia te przysługują również wówczas, gdy produkt został wydany w stanie niekompletnym. Konsument nie może zwlekać z zawiadomieniem sprzedawcy o wadach towaru. Powinien to zrobić w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia nieprawidłowości, ponieważ przekraczając ten termin utraci uprawnienia reklamacyjne.

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz