Premia gwarancyjna z książeczki PKO

Pani Danuta przy okazji porządkowania dokumentów znalazła starą książeczkę mieszkaniową założoną w PKO jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pyta, co może z nią zrobić – czy otrzyma zgromadzone pieniądze?

Jeżeli pani Danuta przeprowadzi zwykłą likwidację, straci dawne oszczędności. Jeśli natomiast udokumentuje wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, na przykład na zakup mieszkania, może liczyć na wypłacenie premii gwarancyjnej. W ubiegłym roku średnia premia wynosiła około 11 tysięcy złotych.

Wniosek o wyliczenie premii gwarancyjnej i likwidację książeczki powinna złożyć w oddziale PKO BP SA. Do banku należy się zgłosić w ciągu 90 dni od daty poniesienia wydatku. Pani Danuta może przekazać tę książeczkę swoim najbliższym, między innymi dzieciom czy wnukom.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz