Jak zmienić dostawcę telewizji kablowej

Pan Tomasz od dwóch lat korzysta z usług telewizji kablowej. Chciałby jednak dotychczasowego dostawcę zmienić na innego, z lepszą ofertą. W jaki sposób może to zrobić?

Najlepiej poczekać do wygaśnięcia umowy terminowej z dotychczasowym operatorem.  Wówczas można wystąpić o jej rozwiązanie w terminie określonym w umowie przez operatora. Zazwyczaj jest to co najmniej 14 dni przed zakończeniem okresu świadczenia usług.

Jeżeli umowa jest zawarta na czas nieokreślony, istnieje możliwość jej rozwiązania w każdym czasie. Należy jednak przeczytać regulamin, który abonent otrzymał przy podpisywaniu umowy. Może z niego wynikać konieczność wypowiedzenia umowy w określonym czasie, zwykle są to trzy miesiące. Za czas wypowiedzenia będziemy płacić abonament. Niekiedy gdy zakupiliśmy usługę na warunkach oferty promocyjnej, musimy również zwrócić operatorowi jej koszty.

Po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej umowy można podpisać nową. Pamiętajmy o zażądaniu kompletu dokumentów, ponieważ często otrzymujemy umowę bez załączników, w tym regulaminu.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz