Nowe zasady udzielania kredytu konsumenckiego

18 grudnia ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Określa ona prawa przysługujące zaciągającemu kredyt bankowy konsumentowi, a także obowiązki instytucji udzielającej kredytu.

Nowe zapisy ustawy mają zapewnić kredytobiorcy większe bezpieczeństwo.  Pod nazwą „kredyt konsumencki” kryje się pożyczka, którą zaciągamy jako osoby prywatne (konsumenci) na cele nie związane z działalnością gospodarczą czy zawodową. Maksymalną wysokość takiego kredytu ustawa określa na kwotę 255 550 złotych.

Banki mają obowiązek udzielać szczegółowych informacji o interesującym nas kredycie. Przede wszystkim mają podać wysokość oprocentowania, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, całkowitą kwotę kredytu. Wprowadzony został jednolity formularz kredytowy. W banku powinniśmy otrzymać tabelę wyszczególniającą koszty kredytu. Dzięki tym informacjom możemy łatwiej ocenić oferty różnych banków. Bank odmawiając pożyczki musi powiadomić nas o przyczynach swojej decyzji.

Obecnie konsument ma 14 dni na zmianę decyzji o kredycie. Poprzednio było to 10 dni. Po odstąpieniu od umowy konsument ma 30 dni na zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami, ale tylko za czas od uruchomienia kredytu do spłaty należności. Bank nie dolicza dodatkowych opłat. Konsument ma też prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bank może jednak doliczyć opłatę, nie więcej niż 1% wartości kredytu. Przepisy nie regulują już wysokości prowizji bankowej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U . z 2011 roku nr 126 poz.715 z późn. zm.).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz