Zwrot zaliczki

Państwo Kowalscy chcą odnowić mieszkanie. Umówili się z malarzem i podpisali umowę określającą zakres robót oraz dali fachowcowi już kilkaset złotych. Niestety fachowiec przekłada z nieznanych im przyczyn termin rozpoczęcia prac. W tej sytuacji państwo Kowalscy chcieliby zrezygnować z jego usług. Czy mogą żądać od niego zwrotu zaliczki?

Wszystko zależy od tego, czy przekazane pieniądze malarzowi były rzeczywiście zaliczką czy zadatkiem. Jeśli była to zaliczka, Kowalscy mogą żądać jej zwrotu. Zaliczka bowiem nie jest formą zabezpieczenia wykonania umowy, ale częścią ceny. Zadatek natomiast to zabezpieczenie na wypadek, gdyby jedna ze stron chciała odstąpić od umowy. W tym przypadku gdy państwo Kowalscy zrezygnują z usług malarza, może on zadatek zatrzymać. Wszystko zależy więc od tego, powtórzmy, w jakiej formie przekazujemy fachowcowi pieniądze: zaliczki czy zadatku.

Podstawa prawna Kodeks cywilny art. 394

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz