Kiedy przedawnia się dług z rachunku

Windykator żąda od pani Zofii spłaty długu z zaległego rachunku za telefon. Od terminu jego zapłaty upłynęło już ponad 5 lat. Czy ten dług mógł się przedawnić?

Tak, tego rodzaju długi ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego w przepisach okresu możemy odmówić zapłaty. Uprawnienie przysługuje dłużnikowi, gdy w okresie prowadzącym do przedawnienia wierzyciel nie skieruje sprawy do sądu. Podstawową zasadą jest, że termin przedawnienia wynosi 10 lat, a roszczeń dotyczących świadczeń okresowych (przykładowo czynsz, telefon) oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, licząc od dnia następnego po terminie zapłaty. Zatem dług pani Zofii uległ już przedawnieniu. Powinna na piśmie  poinformować windykatora, że odmawia z tego powodu zapłaty.

Podstawa prawna Kodeks cywilny art.117 do art.125.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz