Co zrobić z kiepskimi fachowcami?

Pani Barbara z mężem planują generalny remont kuchni i łazienki. Szukając fachowców chcą wiedzieć, czy należy podpisać umowę i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi niedociągnięciami i usterkami.

Najpierw z rozwagą powinni wybrać ekipę remontową korzystając z opinii znajomych, którzy już takie roboty mają za sobą.  Z wybraną ekipą warto podpisać umowę o dzieło. Powinna ona zawierać wszystkie ważne informacje:  nazwę firmy, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania, harmonogram prac, opis usług, zakres odpowiedzialności wykonawcy, kosztorys, sposób obliczania wynagrodzenia oraz termin zapłaty. Jeżeli w trakcie remontu nie pojawiają się żadne sporne sytuacje, po wykonaniu umowy obie strony powinny podpisać protokół odbioru.  Zabezpieczy on przed ewentualnymi wadami, które zostaną wykryte po zakończeniu robót i w trakcie eksploatacji. Jeżeli wykonane dzieło ma wady  trzeba ekipę remontową wezwać do wykonania poprawek. Do wykonawcy wezwanie kierujemy na piśmie, określając co jest wykonane nieprawidłowo. Ustalamy też termin usunięcia usterek. Jeżeli ekipa poprawek nie wykona, można odstąpić od umowy. Wykonawca może odmówić naprawy tylko wówczas jeżeli będzie ona wymagała nadmiernych kosztów.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz