Sprzątanie śmieci

W ostatnim czasie jedna konsumentek zgłosiła problem sprzątania śmieci. Otóż obok domu pani Ireny jest sklep spożywczy. Klienci sklepu wyrzucają puszki i butelki po napojach oraz inne śmieci za ogrodzenie jej posesji. Właściciel sklepu twierdzi, że nie ma obowiązku tego sprzątać, bo to ogród pani Ireny. Czy ma rację?

Obowiązek sprzątania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu. Jednak w sytuacji, gdy nieczystości wyrzucił ktoś inny, właściciel ma prawo dochodzić od sprawcy odszkodowania na drodze procesu cywilnego. Jeżeli nie zna osoby, która zanieczyściła jego posesję, może domagać się od policji wyjaśnienia, kto tego dokonał. Jeśli policja nie ustali sprawcy zaśmiecania, właściciel ponosi koszty usunięcia nieczystości. Jednak gdy nieczystości są skutkiem działalności gospodarczej, czyli np. prowadzenia sklepu spożywczego, to takie zakłócenia wkraczają w sferę praw osobistych sąsiadów.

W sytuacji gdy sklep prowadzi sprzedaż alkoholu, można wnieść wniosek o cofnięcie zezwolenia na jego sprzedaż.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny art.143-154.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz